Vatanını Sevenler Federasyonu Tüzüğü

Adı ve Merkezi:
Madde1– Federasyonun Adı; “Vatanını Sevenler Federasyonu” dur.
Merkezi Çankaya / Ankara’dır. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

Amacı:
Madde2–Federasyonun amacı; Atatürk ilke ve inkilâpları doğrultusunda toplumsal barışı tesis etmek, dış kaynaklı güçlerin tehditlerine karşı ulusu uyanık tutmak, toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek toplumun tüm kesimlerine eşit uzaklıkta cihan şumül insanlık bilinciyle hareket etmek, devlet yönetimine destek vermek, sivil topluma hizmet etmek ülkemize hizmet eden sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmak ve onlara destektir.

Vatanını Sevenler Federasyonu

 

Kütük No: 06-132-079
Vergi No: 9240768662 – Başkent VD/Ankara
Adres: Öveçler Mh. Kabil Cd. No:29/2 06460 Çankaya/Ankara TR
Telefon: +90 850 302 0 873 (VSF)
İnternet Adresi: www.vsf.org.tr
Eposta: [email protected]
Genel Başkan: Mehmet YILMAZ
Genel Sekreter: Selahattin MUMCUOĞLU
Denetim Kurulu Başkanı: Ahmet ERDOĞAN
Avrupa Temsilcisi: Mehmet BEKÖZ

Bağlı Dernekler:
Akal Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Diyarbakır Birlik ve Kardeşlik Derneği
Diyarbakır Vatanseverler Derneği
Egeliler Dayanışma Derneği
Uzun Uzunali Uzunalioğlu Derneği
Trakya Vatanseverler Derneği
Birlik ve Kardeşlik Derneği (Yurt dışı)

Hakkımızda

Vatanseverlik diye bir kavram var. Dokunulamayan, ölçülemeyen, gözlemlenemeyen, bazı kimselerin bu işte birbirine aşık atıp yarıştığı bir kavram.

Bir arada bulunulan her alan yuva değildir, huzur ve mutluluk olduğu sürece o ortak alana yuva denir; bunlar yoksa orası sadece, öylesine bir yerdir. Vatan bizim için sıcak bir yuva, kendi benliğimizi bulduğumuz topraklar demektir. Vatansız bir insan, kimsesiz bir çocuğa benzer. Vatan kişinin aidiyet duygusu kazanmasına yardım etmektedir.

Vatan toprakları kutsaldır ve bu vatanın üstünde tek bir insan kalmayıncaya dek bu vatan korunmaya devam edecektir. Çünkü dünyanın en değerli toprağı vatan toprağıdır.

İşte bu sebeple ‘’ ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATMA ‘’ fikriyle çıktığımız bu kutsal yolda herkes evinin önünü süpürürse her yer temiz olur mantığıyla hareket ediyoruz. Yaşadığımız yerde, mahallemizde bize ihtiyacı olan insanlara el birliğiyle maddi manevi bir şeyler yapmak , çevremizi , doğayı ,hayvanları sahiplenip korumak birincil amaçlarımız içerisindedir.’’ Bana ne değil , etrafımda ki her şeyi umursuyorum. Öyleyse varım ‘’ diyen bir BEN oluşturmak gayemiz.

Misyonumuz.

Ülkemizin kalkınmasına; milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun birarada olmasına katkı sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmaktır.

Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş; çalışma hayatında üretken ve başarılı, çevresine önderlik edebilecek , Çanakkale ruhunu benliğinde taşıyan Lazı, Kürdü ,Çerkezi , Alevisi , Sünnisi , Gayrımüslimi ayrım gözetmeksizin bir araya getirmektir.

‘’Vatan bütündür, bölünmez. Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.’’

Vizyonumuz.

Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan; Vatanını , Milletini ve tüm insanları seven uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında etkili ve prestij sahibi olan bir federasyon olmaktır.

Manifesto

Vatan ait olduğun ve sana ait olan aile, yuva, namus ve şereftir. Dört mevsimin yaşandığı verimli toprakları zengin, yeraltı kaynakları üç kıtanın ortasında, dünyanın merkezi Anadolu’yu kendimize binlerce yıldır bedelini defalarca kanla ödeyerek vatan seçtik. Vatanımızı bizden almak isteyenler bu emellerinden hiç vaz geçmedi; geçmeyecek de.

Er meydanında bizi hiçbir zaman yenemeyeceğini anlayan düşmanlar ulusumuzu, devletimizi zayıf düşürmek için defalarca sağ sol diye halkımızı bölüp, bunu bahane gösterip arkasından asker görünümlü ajanlarıyla, darbelerle binlerce zeki gencimizi katlettiler. Yine cemaat adı altında dinimizi nasıl kullandıklarını, devletimizin içine nasıl sızdıklarını 15 Temmuz’da gördük. Düşmanlar durmuyor, her seferinde farklı maskelerle, tuzaklarla karşımıza çıkıyorlar. Vatan sevgisini milletimizin kalbinden silmek için görsel basın ve internet üzerinden sürekli propaganda yapıyor, etnik kimlik üzerinden algı operasyonlarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar.

Ulu önder Atatürk’ün dediği gibi “Laz’ı Kürt’ü Çerkez’i aynı cevherin damarlarıdır, yani biz birlikte “Türk”üz”. Onun için, Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’mızda hiç kimse etnik kimliğini öne çıkarmadan bu aziz vatan için canını tereddüt etmeden verdi. Rengi vatanımız için akıttığımız kanımızın rengi olan ay-yıldızlı bayrağımız evren var oldukça sonsuza kadar yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyetimizin sembolü olan bayrağımız bu güne kadar yere düşmedi, düşmeyecek de… Ulu önder Atatürk’ün “Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek hiç bir güç düşünülemez” sözünü kendimize şiar edinip, bilhassa başta gençlerimiz olmak üzere sadece ülkemizdeki değil, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da belleğinde Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’mızı; kısaca vatanımızı ne zorluklarla vatan yaptığımızı hep taze tutmak, iç ve dış düşmanları halkımıza teşhir etmek vatanımızın yararına olacaktır. Bu doğrultuda fikirler geliştirmek, gündem yaratmak için elimizden geleni yapmalıyız.

Saygılarımla

Genel Başkan